Łączymy Polaków

Ochrona Środowiska
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rybactwa i Ochrony Środowiska „Ryb-Eko”, Prezes
Inicjatywy Społeczne
Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”, Prezes Klubu w Olsztynie
Stowarzyszenie Inicjatyw
Stowarzyszenie Inicjatyw Prospołecznych Gminy Wydminy
AUTOR
Współautor – ,,Podstawy akwakultury – podręcznik dla rolników  oraz   innych mieszkańców obszarów  wiejskich.”