2010 - NADAL
Wójt Gminy Wydminy

2017 - NADAL
Wiceprezes OW ZOSP w Olsztynie

2015 - NADAL
Przewodniczący Fundacji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Giżycku

2015 - NADAL
Wiceprezes Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka

2008 - NADAL
Dyrektor Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

2010 - NADAL
Powołany przez Marszałka woj. warm. – maz. na członka Zespołu, którego zadaniem jest opracowanie celów i priorytetów polityki rozwoju rybactwa śródlądowego w perspektywie najbliższych lat.

Ochrona Środowiska
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rybactwa i Ochrony Środowiska „Ryb-Eko”, Prezes
Inicjatywy Społeczne
Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”, Prezes Klubu w Olsztynie
Stowarzyszenie Inicjatyw
Stowarzyszenie Inicjatyw Prospołecznych Gminy Wydminy
AUTOR
Współautor – ,,Podstawy akwakultury – podręcznik dla rolników  oraz   innych mieszkańców obszarów  wiejskich.”

Wykształcenie

 • 2017-2018 – Polska Akademia Nauk Instytut Podstaw Informatki
  „ Master Bussines of Administartion – Analiza Danych i Innowacje”
 • 2007-2007 r. – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie , Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej; Podyplomowe Studia na kierunku:  „Zarządzanie Przestrzenią i Środowiskiem”
 • 1998-2001 r. – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Podyplomowe Studia Pedagogiczne.
 • 1995-2001 r. – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
  Wydział: Ochrony Środowiska i Rybactwa;
  Kierunek: Rybactwo Śródlądowe

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI

 • Doradca Rolnośrodowiskowy – ukończony kurs potwierdzony egzaminem i certyfikatem.
 • Marketing Polityczny – Publice Relations
 • Publice Spiking
 • Zamówienia Publiczne – ukończone liczne szkolenia.
 • Doradca Europejski

zainteresowania

Ekologia, polityka, informatyka, psychologia społeczna, wędkarstwo, żeglarstwo amatorskie, ekonomika przedsiębiorstw, agroturystyka.